Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.

Frydenbø om åpenhetsloven under Arendalsuka

Under Arendalsuka i august deltok vår bærekraft- og leverandørkjededirketør Marianne Ryan på Factlines AS sitt arrangement om åpenhetsloven. 

Frydenbø signerer FUTURE-PROOF plakaten

Nylig lanserte FUTURE-PROOF sin tilslutningsform, FUTURE-PROOF plakaten. Plakatens formål er å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om felles utfordringer. Frydenbø Group er nå første selskap ut til å slutte ...

Bærekraft som strategisk fokusområde

Arbeidet med bærekraft har et stadig høyere fokus både på styrenivå, i ledelsen og hos medarbeidere i Frydenbø. I 2021 har alle delkonsern arbeidet med mål og tiltak knyttet både til miljøsertifisering og til sosiale bærekraftmål. I 2022 fortsetter ...

20tretti - systeminnovasjon og klimamål

Klokken tikker mot 2030, året hvor både Bergen og Oslo kommune sikter mot å være fossil-frie. Regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom 20tretti arrangementene, bringer StartUpLab klimahodepiner og klimaløsninger ...

Frydenbø Eiendom BREEAM-sertifiserer flere bygg

BREEAM er en samling av sertifiseringsordninger og forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, og er i dag Norges eldste og mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større ...

Future Proof - samarbeid for å nå målene

Fair Play i næringslivet er svært viktig, men det er ikke like lett å oppdage uansvarlig og ulovlig adferd hos leverandører som det er å se dårlig oppførsel på fotballbanen. Derfor støtter vi initiativ og samarbeid på tvers av bedrifter, som ...

Frydenbø har utviklet en hel-elektrisk løsning med vribart gir

Som en stor aktør innen fremdriftsmotorer ser vi et stort behov for elektrifisering av nyttefartøy. Vi har allerede lansert verdens første in-line hybride fremdriftsløsning og har nå tatt steget og utviklet et elektrisk fremdriftssystem tilpasset ...

Unik løsning på hybridmotorer

I arbeidet for å redusere norsk innenriks sjøfarts totale utslipp, har Frydenbø Industri sammen med samarbeidspartnere utviklet en unik hybridløsning på motorer for mindre fartøy.  

Alle Frydenbøs bilsentre er sertifiserte Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og ...

profil

Ola Nordmann

Tittel

Frydenbø AS

eksempel@epost.no