Bærekraft

Bærekraft er en forutsetning for å drive langsiktig forretning, og langsiktighet har vært viktig for Frydenbø siden oppstarten i 1916. Vi er bevisst vårt ansvar og fotavtrykket vi etterlater oss.
IMG_7844

Målbart, ikke bare gode intensjoner

For å sikre at gode intensjoner omgjøres til handling, har vi siden 2018 løftet bærekraft som ett av tre felles strategisk viktige fokusområder for selskapene i Frydenbø Group. Det vil si at det på lik linje som for lønnsomhet jobbes med konkrete mål og tiltak for bærekraft, og utviklingen evalueres etter målbare KPIer.

Les mer

Bærekraftsberetning

document_icon
Frydenbø Group AS
Beretning 2021

FNs bærekraftsmål

1. Utrydde fattigdom, 2. Utrydde sult, 3. God helse og livskvalitet, 4. God utdanning, 5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi til alle, 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 9. Industri, innovasjon og infrastruktur, 10. Mindre ulikhet, 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene, 14. Livet i havet, 15. Livet på land, 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner, 17. Samarbeid for å nå målene.

Les mer
Marianne - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4195

Marianne Ryan

Bærekraft- og leverandørkjededirektør

Frydenbø Group AS

mry@frydenbo.no