Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Future Proof - samarbeid for å nå målene

Future Proof Ingressbilde 1 - Unsplash 3-1

Fair Play i næringslivet er svært viktig, men det er ikke like lett å oppdage uansvarlig og ulovlig adferd hos leverandører som det er å se dårlig oppførsel på fotballbanen. Derfor støtter vi initiativ og samarbeid på tvers av bedrifter, som  Future -Proof  i Bergen.
Fordi det er spesielt viktig å dele informasjon og lære av hverandre for å bli så god som mulig så fort som mulig.  

Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen er initiativtakere til et program der formålet er å støtte næringslivet til å etterleve sitt menneskerettighetsansvar, både her hjemme og ute i leverandørkjedene. Initiativet er kalt «Future-Proof». Vi er overbeviste om at bedrifter og leverandører som er dårlige på menneskerettigheter også generelt representerer en større forretningsrisiko for Frydenbø.  

 

FNs generelle prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter har som grunnleggende prinsipp at myndigheter må sikre menneskerettighetene, og at bedrifter har et eget ansvar for å respektere disse. 

Bedrifter har ansvar for å gjøre aktsomhetsvurderinger av hvordan de direkte gjennom egen virksomhet, og indirekte gjennom leverandørers virksomhet, påvirker mennesker i deres omgivelser. Det er nå et trendskifte, både internasjonalt og i Norge, fra veiledning, anbefaling og retningslinjer til at det kommer mer lovgivning på området.

Frydenbø + Factlines

For å få en raskere og strukturert risikovurdering av våre leverandører, samarbeider Frydenbø med Factlines om egenrapportering fra leverandører om samfunnsansvar, HMS og miljø. Dersom leverandører oppleves å ha en for høy risiko, følges disse opp og vi gjør tiltak for å redusere risiko. 

 

For spørsmål knyttet til Frydenbøs bærekraftarbeid, ta kontakt med vår innkjøpsdirektør:

Marianne Ryan - Frydenbø

Marianne Ryan

Innkjøpsdirektør

Frydenbø Group

mry@frydenbo.no