Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Frydenbø Eiendom BREEAM-sertifiserer flere bygg

Artec_Kilen_Laksevag_Winter_V1_Final_Sora_ImagesBREEAM er en samling av sertifiseringsordninger og forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, og er i dag Norges eldste og mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer.

Slik sertifisering kartlegger alle forhold i et bygg som påvirker miljøet – lokalt som globalt. Kartleggingen er en svært nyttig beslutningsstøtte i vårt videre arbeid med bærekraft. Miljøsertifiseringer som for eksempel BREEAM stiller krav til godt inneklima, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak som gjør bygget godt å være i. Det gir grunnlag for god helse, bedre trivsel og mer fornøyde leietagere og brukere.

BREEAM-NOR sikrer at de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til, hvor ni kategorier er dekket:

Det har tatt lang tid å utvikle Kilen, og det er det første bygget som vi BREEAM-sertifiserer som et nybygg. Kilen er vedtatt BREEAM-NOR-sertifisert til karakteren "Very Good". Sier Håvard Fjæreide, Konserndirektør for Frydenbø Eiendom. Dette gjør vi for å sikre at våre leietakere har tilgang til gjeldende “beste praksis” innen eiendomsteknologi, og for å oppføre bygningsmasse som har potensiale til å “leve” i mange år fremover, med lite utslipp, legger han til. 

BREEAM In-Use

– Vi er også i gang med å sertifisere eksisterende bygningsmasse på Damsgård, forteller Håvard Fjæreide, Konserndirektør i Frydenbø Eiendom. Vi har nå tre bygg vi holder på med BREEAM In-Use sertifisering på. Damsgårdsveien 125, 135 og 139, legger han til.

BREEAM In-Use International er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. Det gis separate sertifikat for miljøytelsen til bygget og forvaltningen av bygget, etter verifisering fra revisor.

Hvorfor sertifiserer vi eksisterende bygningsmasse?

  • For å få oversikt over porteføljens totale miljøytelse
  • Etablere et referansenivå for å forbedre miljøstandarden
  • Redusere miljøbelastning gjennom tiltak i bygget eller eiendomsforvaltningen
  • Redusere driftskostnader
  • Gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
  • Øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
  • Øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • Tiltrekke investorer og leietakere
  • Vise oppnådde resultater på en pålitelig og tredjepartsverifisert måte

BREEAM In-Use sertifiseringen er et viktig grep for å ta best mulig vare på den bygningsmassen vi allerede har. Vi ser også at flere potensielle leietagere som er på utkikk etter kontorlokaler ønsker å være i bygg med BREEAM-sertifisering. Dette er et tydelig tegn på at slike miljøsertifiseringer begynner å bli viktigere og viktigere, ikke bare for investorer og banker, men for leietagerne også. Et tegn på en positiv endring som er i gang i eiendomsbransjen med retning mot en grønnere fremtid.

Det som jobbes med nå er å få utført en analyse av byggene, for å se hvilke tiltak vi må sette i gang for å utbedre, og oppfylle standard. I hovedsak er det snakk om systemer som kan måle miljøytelsen. Her i Damsgårdsveien 135 må vi i dag gjøre en del tiltak for å kunne oppnå ønsket.

Vi er godt i gang med BREEAM In-Use sertifisering av de tre byggene, og er veldig glad for det. Videre skal vi høste erfaringer ut fra de prosessene vi gjennomgår - før vi velger å gå videre med flere bygg. Sier Håvard Fjæreide.

Gå til frydenbo-eiendom.no

Les mer om Frydenbø Eiendom

Håvard Fjæreide

Konserndirektør Eiendom

Frydenbø AS

hf@frydenbo.no