Om oss

Frydenbø® Group er et familieeid konsern som består av fem virksomhetsområder; Bil, Marine, Eiendom, Industri og NXT. Konsernet sysselsetter over 500 ansatte og har sitt hovedkontor på Damsgård i Bergen. Samlet omsetning i 2020 var NOK 3,1 mrd.
  Misjon

  Misjon

  Les mer

  Frydenbø Group er et familieeid konsern og tar vare på sine tradisjonelle røtter som et Bergensbasert selskap. Dette er ikke til hindring for å tenke globalt eller for å tenke alternative eierkonstellasjoner i det enkelte konsern. Vi har fokus på et verdiskapende eierskap. ​

  Frydenbøs misjon representerer gruppens virke og hvorfor vi eksisterer;

  Verdiskapning gjennom generasjoner – med hovedkontor i Bergen.

  Les mer

  Vi utnytter potensialet innenfor hvert enkelt forretningsområde som selvstendige enheter, samtidig som vi realiserer synergier ved å ligge under felles morselskap. ​

  Antall og type forretningsområder varierer over tid. Hovedretningene går i ulike konjunktursykluser, og vi tar ut effektivitetsgevinster gjennom måten vi jobber og er organisert på. ​

  På den måten oppnår vi høyere avkastning på investert kapital ved å samarbeide på tvers, der hvor det er formålstjenlig. ​

  Helheten vektlegges alltid foran enkeltselskaper.

  Les mer
  Visjon

  Visjon 

  Vår visjon «kvalitet og service i verdensklasse» er godt kjent for alle i Frydenbø, og skal merkes i møte med oss. Visjonen gjenspeiles i og har betydning for hver og en av oss i det daglige og for hvordan vi når våre mål. Dette går både på hvordan vi utfører en jobb og på måling av resultater og utvikling - på det personlige plan, på arbeidsplassen og i møte med våre omgivelser. 

  Les mer
  Verdier

  Verdier

  Felles verdigrunnlag i Frydenbø Group kommer til syne i hvordan vi opererer. Det gjelder like mye internt blant medarbeiderne, som mot kunder, leverandører eller samarbeidspartnerne. Vi reflekterer over hva som er etterlatt inntrykk i møte med oss og hva som skiller oss ut fra konkurrentene.

  Verdigrunnlaget er vårt DNA. Dette er vår felles grunnmur når det kommer til hvordan vi opererer og leder, valg vi tar og hvordan vi ter oss i møte med andre.

  Les mer

  Entusiastisk

  Vi brenner for jobben vår, er interessert og engasjert. Vi møter utfordringer med entusiasme, vilje til å våge, satse, prøve og feile. Vår fremtidsvisjon fordrer at vi evner å se og utnytte nye muligheter.

  Les mer

  Ærlig

  Vi er åpne og skal dyrke troverdighet, både internt og eksternt. Ærlig representerer at vi skal holde våre løfter – gjennomføre strategier og nå våre mål. Vi gjør det vi sier vi skal.

  Les mer

  Ansvarlig

  Vi er bevisst vårt ansvar som kollega, leder, leverandør, bedrift og samfunnsaktør. Ansvarlig representerer vår måte å gjennomføre oppgaver på, vår lojalitet og langsiktighet i vårt virke.

  Les mer
  Nøkkelinfo
  Historie
  Økonomi
  Kontakt

  document_icon
  Kontakt oss

  Frydenbø Group

  Vårt hovedkontor er plassert i prisbelønnede Frydenbø Marina på Damsgård

  Adresse: Damsgårdsveien 135, 5160 Laksevåg
  Postadresse: Frydenbø AS, Postboks 6164, 5892 Bergen

  Telefon: (+47) 55 15 37 70
  Epost: post@frydenbo.no

  Knut Herman - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4027_pp-1

  Knut Herman Gjøvaag

  Konsernsjef og eier

  Frydenbø Group

  khg@frydenbo.no
  Åsmund - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4055-1

  Åsmund Bjørndal Heen

  CFO

  Frydenbø Group

  abh@frydenbo.no
  Silje - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4180_pp-1

  Silje Ulla-Zahl

  Markeds- og kommunikasjonsdirektør

  Frydenbø Group

  suz@frydenbo.no
  Marianne - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4195

  Marianne Ryan

  Innkjøpsdirektør

  Frydenbø Group

  mry@frydenbo.no
  Eva - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-3962_pp-2

  Eva Fonn Alsaker

  HR-sjef

  Frydenbø Group

  efa@frydenbo.no
  Håvard Fjæreide - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-0451_pp

  Håvard Fjæreide

  Konserndirektør

  Frydenbø Eiendom

  hf@frydenbo.no
  Hans Petter

  Hans Petter Slang

  Konserndirektør

  Frydenbø Marine

  hps@frydenbo.no
  Arne Kjetil - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4044-1

  Arne Kjetil Møkster

  Konserndirektør

  Frydenbø Bil

  akm@frydenbo.no
  Olav - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4213_pp

  Olav Aksnes

  Adm. dir.

  Frydenbø Bilsenter

  oa@frydenbo.no
  Arne Kristian Vestre - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-0289_pp

  Arne Kristian Vestre

  Daglig leder

  Frydenbø Industri nord

  akv@frydenbo.no
  Per Jarle - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4282-1-1-1

  Per Jarle Røyrvik

  Daglig leder

  Frydenbø Industri

  pjr@frydenbo.no
  profil

  Ola Nordmann

  Tittel

  Frydenbø AS

  eksempel@epost.no
  Kart