Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Høy medarbeidertilfredshet i Frydenbø

Bilde medarbeidertilfredshet

Den viktigste ressursen vi har i Frydenbø er de ansatte. 

I Frydenbø har vi “team” som et av våre strategiske fokusområder på tvers av konsernets fem forretningsområder. 

- Vi har stor tro på å måle utviklingen hos vår viktigste ressurs - de ansatte. Derfor gjennomfører vi årlige medarbeiderundersøkelser og jobber aktivt med oppfølging i etterkant, sier HR-sjef, Eva Fonn Alasker.  

Medarbeiderundersøkelsen utføres en gang i året, og måler tilfredshet under følgende kategorier:  

  • Arbeidsmiljø 
  • Arbeidsoppgaver
  • Kompetanse 
  • Trivsel og medarbeiderrelasjoner 
  • Ledelse 
  • Informasjon og kommunikasjon 
  • Frydenbø som arbeidsgiver 

Frydenbø har totalt 550 ansatte og gjennomsnittlig svarprosent på undersøkelsene ligger på rundt 80%.

 

Frydenbø har en filosofi om at tilfredse medarbeidere også er engasjerte medarbeidere – som igjen gir økt produksjon. Medarbeiderundersøkelsen gir innsikt i hva ansatte er fornøyde med, og hva lederne må jobbe med for å oppnå høyest mulig tilfredshet under alle kategoriene. Resultatene fra undersøkelsen er utgangspunkt for avdelingenes kontinuerlige arbeidsmiljøtiltak. 

- Det er med stolthet vi ser at den totale medarbeidertilfredsheten i konsernet har steget siden første måling, sier Eva Fonn Alsaker.  

Snittet av alle kategoriene i undersøkelsen fra første måling i 2018 har lagt på over 4 av 5. I 2018 marginalt over 4, men med en jevn økning på alle kategorier er den nå på 4,16. 

 

For spørsmål knyttet til informasjonen, ta kontakt med vår HR-sjef:

 

Bilde Eva, svarthvit png

Eva Fonn Alsaker

HR-sjef

Frydenbø Group

efa@frydenbo.no