Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Svært høy medarbeidertilfredshet i Frydenbø

Bilde lånt fra Artec

Den viktigste ressursen vi har i Frydenbø, er våre fantastiske ansatte! Det legges mye arbeid i å utvikle oss som arbeidsplass, og det er gledelig når medarbeidere opplever at vi er i fortsatt positiv utvikling. 

Hovedbilde: Lånt fra Artec. 

I Frydenbø har vi “team” som ett av våre tre strategiske fokusområder, på tvers av konsernets forretningsområder

- Vi har stor tro på å måle utviklingen hos vår viktigste ressurs - de ansatte. Derfor gjennomfører vi årlige medarbeiderundersøkelser og jobber aktivt med oppfølging i etterkant, sier HR-sjef, Eva Fonn Alasker.  

Medarbeiderundersøkelsen utføres en gang i året, og måler tilfredshet under følgende kategorier:  

  • Arbeidsmiljø 
  • Arbeidsoppgaver
  • Kompetanse 
  • Trivsel og medarbeiderrelasjoner 
  • Ledelse 
  • Informasjon og kommunikasjon 
  • Trakassering, diskriminering, inkludering og mangfold
  • Frydenbø som arbeidsgiver 

Frydenbø har en filosofi om at tilfredse medarbeidere også er engasjerte medarbeidere – som igjen gir økt produksjon. Medarbeiderundersøkelsen gir innsikt i hva ansatte er fornøyde med, og hva lederne må jobbe med for å oppnå høyest mulig tilfredshet under alle kategoriene. Resultatene fra undersøkelsen er utgangspunkt for de enkelte avdelingenes kontinuerlige arbeidsmiljøtiltak. 

- Det er uansett med stolthet vi ser at den totale medarbeidertilfredsheten i konsernet har steget kontinuerlig siden første måling, sier Eva Fonn Alsaker.  

Fra første måling i 2018 har snittet av alle kategoriene lagt på en score over 4 av total 5 mulige. Vi har de siste årene hatt en jevn økning på alle kategorier, og snittscore er nå på 4,29 i 2023. 

 

For spørsmål knyttet til informasjonen, kontakt:

Eva - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-3962_pp-2-1-1

Eva Fonn Alsaker

HR-sjef

Frydenbø Group

efa@frydenbo.no