Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Etablerer Norges største kjede for skade- og lakkreperasjoner

mycar

PRESSEMELDING 25. AUGUST 2022 

Delvis Frydenbø-eide MyCar Group er med på å etablere Norges største kjede for skade- og lakkreparasjoner.

Noen av Norges største bilbransjeaktører går sammen og danner landets ledende bilskadekjede.
INTAKT Bilskade vil bestå av inntil 27 helt eller delvis eide verksteder med en samlet årlig
omsetning på inntil 700 millioner kroner. Hovedaktørene bak satsingen er Bertel O. Steen (37%), MyCar Group (37%), Motor-Trade (21%), og AB Persson (5%).


Aktørene er i dag hovedeiere i to bilskadekjeder som nå slås sammen i en ny kjede. Bilskadekjeden
skal videreføre navnet til INTAKT Bilskade:


- INTAKT Bilskade har 12 verksteder i kjeden, hvorav fem er majoritetseide og er konsentrert i
Trøndelagsregionen med en omsetning på rundt 220 millioner kroner i Norge og ca. 70 millioner kroner i Sverige.

- SKALA Skade & Lakk har åtte verksted i kjeden, hvorav fire er heleide og resten deleide med
en omsetning på ca. 220 millioner kroner og er etablert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør.


I tillegg er det et klart siktemål å inkludere Bertel O. Steens 7 deleide skade- og lakkvirksomheter
med en samlet omsetning på ca. 280 millioner kroner og som er konsentrert på Østlandet.
- Etableringen vil gjøre INTAKT Bilskade til Norges største skade- og lakk kjede, forteller Thorbjørn
Myrhaug, Frithjof Anderssen og Erik Diesen i henholdsvis Bertel O. Steen Detalj, Motor-Trade og
MyCar Group.


Dekker store deler av Norge
Med verkstedene til SKALA i Sør- og Vest-Norge, INTAKT i Midt-Norge og BOS sine deleide på
Østlandet er grunnlaget lagt for å bli en slagkraftig nasjonal kjede innen skade og lakk. Det gir kjeden
en geografisk rekkevidde som strekker seg fra Mosjøen i nord til Kristiansand i sør.


Partene er enige om å utvikle kjeden til en nasjonal og nordisk enhet som skal bli den ledende aktør
innen skade- og lakkvirksomheter. Ambisjonen er videre vekst gjennom videreutvikling av
Regionselskapene (organisk) og gjennom potensielle oppkjøp eller sammenslåinger med andre
selskap innenfor samme bransje.


- Selskapet skal opereres som et bærekraftig frittstående skade- og lakkselskap med spesialisering på
de utvalgte merker som man i dag representerer. Kjeden skal være en kvalitetsleverandør av disse
tjenestene og har en klar ambisjon om å være ledende på rekruttering og utdanning av fagarbeidere,
sier Styreleder Frithjof Anderssen.


- Vi har stor tro på et konsept der vi etablerer en helhetlig nasjonal kjede med tett samarbeid og
forankring hos lokale forhandlere. Lokale partnere er en viktig bærebjelke for at INTAKT Bilskade skal
kunne levere markedets beste kundeopplevelser ved skade- og lakkreparasjoner. Nå bygger vi et
større og mer slagkraftig lag som vil stå sterkere i fremtidens skademarked. Det mener vi er viktig for
å lykkes i årene som kommer, sier Erik Diesen, administrerende direktør i MyCar Group.


- Innen skademarkedet ser vi den samme konsolideringstrenden og tilspissing av konkurransen som
ellers i bilbransjen. Bærekraftig produksjon og brukte deler vil bli en egen konkurransearena i
fremtidens skademarked. For ikke å glemme elektrifisering av bilparken og de endringene nye krav
fra fabrikk og myndigheter fører med seg. Nye INTAKT skal sette standarden innen bilskade og yte
tjenester som er verdiøkende for våre kunder, partnere, ansatte og eiere. INTAKT skal bli Norges
ledende skade og lakk kjede! Sier Konserndirektør i Bertel O. Steen Detalj, Thorbjørn Myrhaug.


Fredrik Karlsen blir den nye lederen i INTAKT Bilskade

Hovedsete for kjeden vil fortsatt være i Trondheim.


- Det er mange brikker som skal falle på plass, så vi har en stor jobb foran oss. Nå går vi i gang med å
samle Norges råeste kjede innen skade og lakk, og avdekke muligheter for videre vekst. Dette blir
utrolig spennende! Sier Fredrik Karlsen.


Fredrik Karlsen er 41 år, har ledet «gamle» INTAKT Bilskade de siste 2 år og var en sterk bidragsyter i
etableringen av INTAKT. Han var med og utviklet det som skulle bli den gamle INTAKT kjeden i 2018 i
rollen som CFO, og har vært sterkt delaktig i å sette opp og bygge det grunnlaget som nå er INTAKT-kjedens fundament.


Satser på Smart Repair/PDR
Kjeden er i dag sterkt knyttet opp mot tradisjonell skadereparasjon, men skal bygge opp et eget ben
innen smart repair/PDR da partene mener dette markedet vil vokse mye i årene som kommer. For
denne dedikerte satsningen vil Martin Nyhus få ansvaret. Martin kommer fra SKALA Skade & Lakk
men har tidligere jobbet for MPS Bilskade som i dag heter Cary Group.


Fremdeles noen brikker som gjenstår
Det er mye arbeid å samle et så stort lag og selv om det er lagt inn en stor innsats det siste året er det
en del som gjenstår før alle potensielle verksteder er tilknyttet INTAKT. Ved oppstart vil det primært
være dagens SKALA og INTAKT verksteder som vil knytte seg til kjeden.


Følgelig er målsetningen i første omgang å overføre eierandelene i de BOS-deleide selskaper inn i
INTAKT. Også her gjenstår noen formaliteter, men Bertel O. Steen er optimistiske.


- Vi mener vår verdiøkning av de individuelle skadeverkstedene uansett vil bli styrket gjennom
INTAKT strukturen i forhold til hva vi får til i dag, og at individuelle verksted ser fordelene ved å være
med i en slik kjede, sier Thorbjørn Myrhaug.


Endelig gjennomføring betinges av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.


Fakta om partene

SKALA Skade & Lakk:
- Etablert i 2020 gjennom fusjon av skade- og lakkvirksomhetene til Frydenbø og Kverneland
- Eies i dag av MyCar Group som igjen kontrolleres av Frydenbø, Kverneland og Gjensidige
- Tilstedeværelse i Vest- og Sør-Norge
- SKALA har åtte verksteder i kjeden, hvorav fire er heleide og resten deleide, som omsetter for
ca. 220 millioner kroner.


INTAKT Bilskade:
- Etablert i 2019 av Bertel O. Steen, Motor-Trade, Leinløkken, Foinvest og Bjørgan & Linden
gjennom samling av partenes skade- og lakkvirksomheter i Trøndelagsregionen
- AB Persson kom inn på eiersiden i 2021 og markerte startskuddet på den Svenske satsningen
- Tilstedeværelse i Midt- og Nord-Norge, samt Nord-Sverige
- 12 verksteder i kjeden hvorav 5 er majoritetseide
- Eies i dag av Bertel O. Steen, Motor-Trade og AB Persson
Bertel O. Steens deleide skade- og lakkvirksomhet
- Flere av Bertel O. Steens forhandlere på Østlandet har eierskap i, og strategisk samarbeid med,
et eller flere skade- og lakkverksteder
- Verkstedene eies og drives i samarbeid med lokale partnere
- Verkstedene er ikke tilknyttet noe nettverk eller kjedestruktur


Kjedens geografiske tilstedeværelse:

Intakt geografisk tilstedeværelse

Henvendelser knyttet til pressemeldingen rettes til styreleder Frithjof Anderssen +47 913 81 515 frithjof.anderssen@motor-trade.no

profil

Ola Nordmann

Tittel

Frydenbø AS

eksempel@epost.no