Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Frydenbø signerer FUTURE-PROOF plakaten

20220304 - Frydenbø - Malene Bigseth (1 of 1)

Nylig lanserte FUTURE-PROOF sin tilslutningsform, FUTURE-PROOF plakaten. Plakatens formål er å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om felles utfordringer. Frydenbø Group er nå første selskap ut til å slutte seg til plakaten.

Foto: Malene Sighaug Bigseth / FUTURE-PROOF
F.v.: Knut Herman Gjøvaag, konsernsjef og eier i Frydenbø Group, Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Formålet til FUTURE-PROOF er å hjelpe næringslivet med å etterleve sitt menneskerettighetsansvar, både internt i egen virksomhet og utover i leverandørkjedene. Kravene fra investorer, forbrukere, ansatte, forretningspartnere og ikke minst myndigheter, nasjonalt og internasjonalt, øker i takt med at den globale bærekraftagendaen skal nås.

- Vi syns det er viktig å være tydelig på hvilke verdier vi står for og hvilke standpunkt vi tar med hensyn til å sørge for å ivareta menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv for alle. Vi vil gjerne også positivt påvirke andre bedrifter til å være med på å øke fokus på viktigheten av at næringslivet respekterer menneskerettigheter, sier Knut Herman Gjøvaag, konsernsjef og eier i Frydenbø Group. 

Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen, på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd.

- Vi ser FUTURE-PROOF som en mulighet for kompetanseheving og kunnskapsforbedring som vil gi oss bedre oversikt knyttet til utfordringer og dilemma. Et samarbeid i FUTURE-PROOF vil helt klart bidra positivt til at vi kan gjøre bedre risikovurderinger og bidra enda bedre til å påvirke menneskene i omgivelsene våre positivt, avslutter han.

Åpent for alle

FUTURE-PROOF ønsker å skape et forum der vanskelige problemstillinger, utfordringer, og dilemma kan luftes, drøftes, og løses i fellesskap. Å slutte seg til plakaten er et viktig steg inn i dette fellesskapet.

- Sentralt i FUTURE-PROOF plakaten er en underliggende forpliktelse, samtidig som den ikke forventer at tilsluttede aktører er feilfrie i deres menneskerettighetsarbeid, sier Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Bærekraft et av fire strategiske fokusområder

Bærekraft er en forutsetning for å drive langsiktig forretning, og langsiktighet har vært viktig for Frydenbø siden oppstarten i 1916. For å sikre at gode intensjoner omgjøres til handling, har Frydenbø siden 2018 løftet bærekraft som ett av fire felles strategisk viktige fokusområder for alle selskapene i Frydenbø Group.

- FUTURE-PROOF gir muligheten til erfaringsdeling, kompetanseheving, og diskusjon rundt hvordan man best skal gjøre den jobben Åpenhetsloven nå krever, sier Marianne Ryan, innkjøpsdirektør og bærekraftsansvarlig i Frydenbø Group. 

- Vi ser også åpenbare muligheter for hjelp til få på plass gode prosesser og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger. Mange, inkludert Frydenbø, har knappe ledelsesressurser og det er fornuftig at næringslivet i Bergen samarbeider om å legge effektive og gode «standarder» for arbeidet med å sikre at vi respekterer menneskerettigheter. Jo oftere vi snakker om det, jo enklere blir det å minne en om dette viktige området, samstemmer Gjøvaag. 

20220304 - Frydenbø - Malene Bigseth (1 of 1)-2

Foto: FUTURE-PROOF

F.v.: Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, Marianne Ryan, innkjøpsdirektør og bærekraftsansvarlig i Frydenbø Group, Knut Herman Gjøvaag, konsernsjef og eier i Frydenbø Group, Malene Sighaug Bigseth, prosjektkoordinator i FUTURE-PROOF, Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. 

Les mer om FUTURE-PROOF plakaten her

profil

Ola Nordmann

Tittel

Frydenbø AS

eksempel@epost.no