Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Bærekraft som strategisk fokusområde

Arbeidet med bærekraft har et stadig høyere fokus både på styrenivå, i ledelsen og hos medarbeidere i Frydenbø. I 2021 har alle delkonsern arbeidet med mål og tiltak knyttet både til miljøsertifisering og til sosiale bærekraftmål. I 2022 fortsetter arbeidet for å utvikle våre produkter og tjenester i riktig retning mot det grønne skiftet.
Konsernet har siden 2020 vært aktiv i samarbeidsforumet FUTURE-PROOF, som arbeider for å fremme bedrifters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bilde: Volvo XC 60 Recharge. Foto: Volvo

Måling og rapportering

Siden årsskiftet 2018/-19 har konsernet hatt bærekraft som ett av tre strategiske fokusområder, og det er etablert mål og tiltak knyttet til bærekraft i delkonsernene. I løpet av 2021 har konsernet etablert over 50 konkrete målsettinger som i hovedsak bidrar til 5 av FN sine bærekraftmål.

Konsernet har som mål at det skal etableres et måleverktøy for bærekraft innen sommeren 2023, hvor viktige bærekraftmål for konsernet skal synliggjøres og utviklingen rapporteres og følges opp. 

Frydenbøs tre strategiske fokusområder. Kundereise, team og bærekraft.

 

Miljøsertifisering og klimaregnskap

Gjennom 2021 har alle delkonsern blitt miljøsertifisert, enten som Miljøfyrtårn eller etter ISO14001. Frydenbø Bilsenter AS har både innrapportert klimaregnskap i Miljøfyrtårn-portalen og tilgjengeliggjort klimaregnskapet i KlimaHUB.no for 2020 og 2021. De øvrige selskapene har levert klimaregnskap for 2021 i Miljøfyrtårn-portalen.
Frydenbø Industri har i løpet av 2021 gjennomført et forprosjekt - og i april 2022 igangsatt et pilotprosjekt med tech start-up selskapet «Variable». Målet er å etablere et verktøy for å sikre et effektivt og faglig godt arbeid med både å avdekke og registrere CO2-utsslipp knyttet til virksomheten, samt å bygge en god basis for å sette ambisiøse mål og planlegge og følge opp tiltak for å redusere klimaavtrykket.

 

Frydenbø sine bidrag til det grønne skiftet

Frydenbø har et sterkt fokus på forretningsutvikling mot grønne verdikjeder. Vi ønsker å medvirke best mulig til å nå FN sine bærekraftsmål og vil jobbe hardt for å sikre bærekraftige strategier i vårt konsern.


I samarbeid med konsernets leverandører og forretningspartnere drives det utviklingsaktiviteter for å utvikle mer miljøvennlige og bærekraftige produkter og tjenester.

Eksempler på dette gjennom 2021 er;

  • Utviklingsarbeidet for grønnere fremdriftsløsninger i Frydenbø Industri, hvor første kundeleveranse for hybrid framdriftsløsning skjedde i 2021, og hvor det også jobbes med å utvikle rene elektriske fremdriftsløsninger
  • Ferdigstilling av Kilen næringsbygg sommeren 2021, som er sertifisert som et «BREEAM Very Good»-bygg
  • Sterkt strategisk fokus i BIL på elektrifisering av bilparken
  • Konsernets eierskap i bilabonnementsselskapet Imove, som former fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger med elektriske biler
  • Konsernets investering i og aktive medvirkning til forretningsutvikling i EV-Service, som har som forretningsidé å reparere elbiler, og spesielt batterier til elbiler

 

Bærekraftige leverandørkjeder 

Konsernet stiller krav til HMS, miljø, og etikk og samfunnsansvar hos våre leverandører, og dette kommuniseres og følges opp gjennom innkjøpsprosesser og gjennom digital selvrapportering fra leverandører via Factlines. Selvrapportering og oppfølging av bærekraft i leverandørkjedene våre har vi gjort siden 2019, og erfaringer herfra kommer godt med når denne type oppfølging av leverandører nå blir et lovkrav i den nye Åpenhetsloven som trer i kraft fra 1. juli 2022.

Marianne - fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4195

Marianne Ryan

Bærekraft- og leverandørkjededirektør

Frydenbø Group AS

mry@frydenbo.no