Artikler

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og vise samfunnsansvar. Det er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. 
Pil Se alle artikler

Alle Frydenbøs bilsentre er sertifiserte Miljøfyrtårn

IMG_5902 Miljøfyrtårnbilde-1

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.  Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats, og vise samfunnsansvar. 

FOTO: Daglig leder Jo Inge Solstad ved Frydenbø Bilsenter Sandane (t.h) får overlevert Miljøfyrtårnplakett fra ordfører i Gloppen Kommune, Leidulf Gloppestad (t.v).

Frydenbø Bilsenter – Alle lokasjoner Miljøfyrtårnsertifisert 

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Alle våre Frydenbø Bilsenter lokasjoner er sertifiserte Miljøfyrtårn-bedrifter, hvor det blant annet er et sterkt fokus på klima- og miljøkrav knyttet til innkjøp. Gjennom arealeffektiviseringsprogram, tiltak for energioptimalisering og mål om avfallsreduksjon, jobbes det for å redusere energiforbruk og avfall til forbrenning. Digitalisering av prosesser bidrar til reduksjon av papir, og det jobbes med tiltak for å redusere plastemballasje fra de største leverandørene.  

Årlig skal hver avdeling levere en klima- og miljørapport for å dokumentere miljøbelastningen og hvilke miljømål som er oppnådd. Rapporten er et viktig verktøy i miljøledelse, og bidrar til bedre styring av miljøarbeidet. 

Bærekraft en viktig forutsetning for samarbeid 

Bilsentrene jobber hele tiden med bærekraft, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en viktig del av dette. Den dekker en god del av områdene som er viktige å holde en jevn tråd i, i forhold til fotavtrykket for fremtiden.  

Sertifiseringen ser vi på som noe som kan fremme oss i avtaler med andre aktører og samarbeidspartnere, med det blir også viktigere i årene fremover å sette krav til våre leverandører når nye avtaler skal inngås. 

Gå til frydenbo-bil.no

Les mer om Frydenbø Bil

profil

Ola Nordmann

Tittel

Frydenbø AS

eksempel@epost.no