Redegjørelse om Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Frydenbø utfører årlig aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjør her redegjørelser for våre vurderinger.

Frydenbø Group

document_icon
2023

Last ned tidligere rapporter:

2022


Frydenbø Industri

document_icon
2023

Last ned tidligere rapporter:
2022

Frydenbø Eiendom

document_icon
2023

Last ned tidligere rapporter:
2022

Frydenbø Bil

document_icon
2023

Last ned tidligere rapporter:
2022

Frydenbø Marine

document_icon
2023

Last ned tidligere årsrapporter:
2022