Selskapoversikt
HjemOm Frydenbø Group › Frydenbøs historie ›
 

Frydenbøs historie

AS Frydenbø Slip og Mek. Verksted ble stiftet 17. okt. 1916 med Karl Gjøvaag som leder. Virksomheten ble igangsatt januar 1917, og to slipper ble bygget i Damsgårdsveien på Laksevåg.

1916 - 1936 Optimisme og entusiasme

Frydenbø - Historien Nedgangstider og depresjon etter første verdenskrig førte til mange konkurser, og Frydenbø kom også i store vansker. Selskapet måtte iverksette flere oppsigelser, men klarte allerede i 1922 å øke sysselsettingen på tross av nedgangstider. Samme år startet Frydenbø produksjon av bakselokk (tanklokk til skip), wireruller, feieapparater for dampmaskiner, ankerspill og redningsflåter.

1936 - 1956 Fremgang og nye utfordringer

Frydenbø - Historien Nedgangstidene snur og Frydenbø utvikler tannstangsstyremaskinen - en nyvinning for kystflåten i hele Skandinavia. Selskapet har gode driftsår inntil andre verdenskrig bryter ut. Deretter blir det lite tilgang på arbeid. I 1942 opplever Frydenbø brann i hovedbygningen. Trebygningen må kondemneres og nybygget blir oppført i mur.


Frydenbø - Historien"Frydenbø" generatoren, en karbidgenerator for drift av person- og varebiler, ble utviklet og patentert. Generatoren ble solgt av Ford i Strømmen som hadde underagenter i hele landet. Storproduksjonen krevde utbygging, og Frydenbø opplevde rekordomsetning i 1947. Bedriften hadde da 115 ansatte.

Sjøfartsdirektoratet vedtok i 1951 at alle fartøyer over 200 brt skulle ha redningsflåter og Frydenbø satte i gang storproduksjon av "Frydenbøflåtene". 

I 1952 utviklet Frydenbø den første tovingete hydrauliske styremaskin, og to år etter startet vi eksport av disse til Europa, samt at avtale om lisensproduksjon i USA ble inngått.

1956 - 1976 Nye markeder erobres

I 1956 ble Frydenbøs første kvinne ansatt, og Hans Erik Gjøvaag ble ansatt som driftsleder på reparasjonsavdelingen i 1960.

Styremaskiner ble produsert på lisens i Japan og Spania og siden i flere verdensdeler. Frydenbø opplevde imidlertid synkende aktivitet og stor konkurranse. I juni 1962 ble beslutningen tatt om å legge ned slipp- og reparasjonsavdelingen. En av slippene ble solgt til Kleven Verft - som ble deres start innen skipsbygging.

Selskapet endret nå navn til Frydenbø Mekaniske Verksted AS.


1976 - 1986 Mørke skyer dukker opp

Etter en rekke år med stadig økende produksjon og ordrereserve var verdenshandelen kommet inn i en resesjon og kontraheringen gikk av den grunn sterkt ned. Som en konsekvens av dette og for å utvide vårt forretningsområde startet Frydenbø med agentur på landbaserte produkter; traktorgravere, anleggsmaskiner og terrengbiler. I 1978 kjøpte Frydenbø Vestbil AS - Datsun (Nissan), og året etter ble vi også eneforhandler for Renault i Bergen.

På grunn av tøffe tider med lav ordrereserve av styremaskiner ble det i bedriften innført 4 dagers uke for en periode. De nye avbetalingsreglene for kapitalvarer som ble innført i 1979 førte til at Frydenbø startet avvikling av anleggsavdelingen. I 1981 ble det besluttet å endre selskapsnavnet til Frydenbø AS.

Ordresituasjonen for styremaskinsalget ble i 1982 sterkt forverret og Frydenbø så seg nødt til å nedbemanne og permittere. For å bedre likviditeten ble Vestbil AS solgt.

Situasjonen bedret seg i 1984 og nye betydningsfulle markeder kom på plass; Italia, Syd-Korea, Tyskland og Romania.

I 1985 var det fremdeles et labert kontraheringsmarked. Eiendommen på Damsgård ble solgt til G.C. Rieber. Frydenbø Invest AS ble opprettet i 1986, og vi startet samarbeid med Mjølner Industrier AS og Mjellem & Karlsen AS. Samme år kjøper vi Mjølner Industrier og legger produksjon av styremaskiner inn i dette selskapet. Dette er siste året Frydenbø AS fremstår som en produksjonsbedrift.


1986 - 1996 Nye investeringer - utfordringer

William Knudsen AS, salgs- og serviceleverandør av dieselmotorer, propellanlegg, generatorsett og turboladere, ble i 1986 kjøpt opp, og dette selskapet skiftet 20 år senere navn til Frydenbø Power AS.

I 1993 tok 3. generasjon over aksjene, og Knut Herman Gjøvaag ble daglig leder i Frydenbø Holding AS året etter. Selskapet satset videre på bil, eiendom og industri & shipping.

I 1991 erverver Ulstein 67 % av aksjene i Frydenbø-Mjølner AS, og et nytt navneskifte besluttes; Ulstein-Frydenbø AS. Ulstein kjøper i 1996 de resterende 33 % av aksjene og styremaskinsfabrikken går dermed over på andre hender. Eierselskapet er solgt flere ganger, og er i dag en del av Rolls Royce Marine.

I 1994 blir Frydenbø forhandler for Volvo og Renault i Bergen med selvstendige selskaper på Minde og i Åsane.


1996 - 2006 Ekspansjon

Frydenbø - HistorienI 1996 blir 10.000 m2 næringseiendom samlet i Frydenbø Eiendom AS. Samme år kjøpes Minde Allé. Frydenbøgården Åsane blir påbegynt i 1997 og ombyggingen på Minde ferdigstilt. Vi går dette året også inn i arkitektfirmaet Artec med 49% eierandel. Frydenbø Bilsenter AS avdeling Minde og Åsane slåes sammen til ett selskap i 1998 og nybygget i Åsane ferdigstilles.

Ship Audit AS (nå Frydenbø Marine Services) kjøper Western Shiprepair Yard i Litauen. Dette er en del av privatiseringsprosessen i Litauen. I 1999 forsøker vi å få butikk av skipsverftvirksomheten i Litauen, men uten stort hell, og Western Shiprepair Yard selges året etter.

Frydenbø Bilsenter får Land Rover agenturet i 2001 og året etter kjøper Frydenbø Damsgårdssenteret AS (nå Frydenbø Marina AS) fra GC Rieber Eiendom AS. Frydenbø er nå tilbake til området hvor de startet sin virksomhet i 1916.

Samarbeid med National Bilutleie starter i 2004 og samme år blir ingeniørselskapet Blytt AS heleid av Artec AS.

Oppkjøpet fortsetter med Damsgårdsveien 135-139 (gamle Mowinckels Margarinfabrikk) og Damsgård blir et stort satsningsområde og et betydelig utviklingsprosjekt. Samme år kjøper vi også Damsgårdsveien 143. Frydenbø Bilsenter overtar Jaguar-agenturet og Frydenbø Båtsenter ser dagens lys.

Frydenbø Marine Equipment AS blir etablert i 2005. Vi overtar driften av SF Auto Personbil i Sandane i 2006 og viderefører driften i Frydenbø Bilsenter Sandane AS.

Våren 2006 selges deler av Frydenbø Eiendom AS, og samles i et nytt selskap - sammen med Kristianborg Eiendom AS - i Frydenborg Eiendom AS, med 50% eierandel.

Oktober 2006 går gruppen fra å være ett konsern til å bli tre konsern; Frydenbø AS (konsument - bil og båt), Frydenbø Eiendom AS og Frydenbø Industri AS.

Frydenbø Industri kjøper samme høst Sabb Eiendom AS og Sabb Motor AS (i dag Frydenbø Sabb Motor AS).


2007 - 2012 Oppkjøp

I 2007 valgte vi å selge 35% av vår eierandel i Frydenborg Eiendom AS til Orkla (NLI Eiendomsinvest). Frydenbø Eiendom AS og Nallow AS eide nå 15% hver i Frydenborg. Nallow AS sto da for forvaltningen av selskapet, mens Frydenbø Eiendomsdrift sto for den tekniske drift.

Våren 2007 kjøper Frydenbø Industri AS 15,2% i SCHOTTEL-Group, en av verdens ledende propellprodusenter. Selskapet er i kraftig vekst og omsatte i 2008 for ca Euro 260 mill. For å kunne møte denne veksten, utvides fabrikkene både i Kina og i Tyskland (Spay og Wismar). Kjøpet er et viktig bidrag for videreutvikling av industrikonsernet til Frydenbø.

I desember 2007 kjøper Frydenbø Industri bedriften Brødrene Larsen AS - elektromekanisk verksted. Frydenbø Industri styrker med dette kjøpet sin faglige og kapasitetsmessige kunnskap innen det elektrotekniske fagfeltet, noe som blir stadig mer viktig i forbindelse med Frydenbø Industris utstyrleveranser og styringssystemer fra flere av konsernets bedrifter.

Frydenbø - HistorienI januar 2008 fusjonerte Jacobsen Prosjekt Team med Artec og Blytt, og skiftet samtidig navn til Artec Prosjekt Team.


1. september 2008 flytter flere av Frydenbøselskapene inn i nybygget på Damsgård - Frydenbø Marina. Dermed er Frydenbø tilbake med hovedkontor på Damsgård hvor det hele startet i 1916.

Frydenbø Eiendom kjøper i oktober 2008 Granden AS i Sogndal.

Frydenbø - HistorienI desember 2008 endrer Frydenbø Bilutleie navn til Sixt Frydenbø Bilutleie, og blir med det en eksklusiv utleiestasjon for Sixt, den utleiekjeden som vokser raskest i Europa. Sixt er representert i mer enn 80 land verden over. Samme måned endrer også Brødrene Larsen AS navn til Frydenbø Electric AS, og Åsane Billakkering AS endrer navn til Frydenbø Bilskade AS.

I februar 2009, skifter "SF Auto AS" navn til "Frydenbø SF Auto AS", et selskap som eies 100% av Frydenbø Bilsenter Sogn og Fjordane AS. Samme måned flytter Frydenbø Bilsenter Sogn og Fjordane sin avdeling i Sogndal til nye lokaler på Granden.

Frydenbø Båtsenter AS har lenge sett etter nye lokaler både for vinterlagring og for sitt båtverksted, og høsten 2009 etablerer de seg i Dolviken på Søreidgrend utenfor Bergen. Samtidig flytter Frydenbø Båtsenter Leangbukta til Drammen.

I desember 2009 kjøper Frydenbø AS Volvo og Renault verkstedet "Autoteknikk AS" som holder til i Kjøkkelvik. Frydenbø Bilsenter, som i lengre tid har vært representert i deler av lokalene med salg av Volvo, ser klart fordelen av også å kunne drifte ettermarkedet. Potensialet til ytterligere vekst i Bergen Vest er klart tilstede. Frydenbø Eiendom AS overtok eiendommen i januar 2010.

Gruppen omsatte i 2009 for kr. 1,1 mrd, fordelt på litt over 300 ansatte.

Frydenbø Industri kjøper i mars 2010 seg inn i det nye driftselskapet North Sea Drilling Group for å stå sterkere innen service og offshore. North Sea Drilling Group (NSDG) er driftselskap for "drillingdelen" av rigger i Nordsjøen, og har som mål å ta borekompetansen fra norsk offshorevirksomhet ut til nye markeder; landboring etter ny energi og landboring etter skifergass.

Frydenbø Industri fortsetter å vokse.  Den 30. juni 2010 tar selskapet over driften av virksomhetene Delta Marine AS og Christen Dale & Co AS. Samtidig skifter K.H. Gjøvaag Holding navn til Frydenbø Group AS. Navneskiftet gjennomføres for at hele gruppen skal fremstå med en felles enhetlig profil samt tydeliggjøre vår eierstruktur og internasjonale virksomhet.

Frydenbø - Historien

Som et ledd i Frydenbø Industris satsning mot offshore markedet, legges det planer for et nytt anlegg på Hanøytangen og et samarbeid med Bergen Group. Frydenbø Eiendom AS kjøper i juni en 26 måls tomt ved innkjøringen til industriområdet på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen, og her planlegges det at Frydenbø Industri AS flytter deler av sin virksomhet.

Men det er ikke bare innen for industrisektoren at Frydenbø vokser. 1. oktober 2010 kjøper Frydenbø AS aksjene i selskapene Sunnfjord Auto AS og Bilskadesenteret AS i Førde. Med dette oppkjøpet styrker Frydenbø sin satsning på bil i Sogn og Fjordane og sin posisjon som Vestlandets største Volvo-forhandler.

I januar 2011 kjøper Frydenbø Industri halvparten av aksjene i Øksfjord Slipp & Mek AS i Finnmark, og får derved et solid fotfeste i det nordnorske markedet. Øksfjord Slipp & Mek AS er en godt innarbeidet mekanisk virksomhet, lokalisert i industriområdet Vassdalen i Øksfjord.

2011 er også året Frydenbø Bilsenter rendyrker sin Volvo-profil i Hordaland. Avtalene med Land Rover, Jaguar og Renault sies opp.

Frydenbø Industri AS etablerer seg på Møre og sikter inn mot offshorenæringen i tillegg til maritim industri ved kjøp av 100 % av aksjene i Elek AS.  Konsernet overtar all virksomhet i selskapet med virkning fra 20. mai 2011.  Den 15. mars 2012 kjøper Frydenbø Industri også 100 % av aksjene i SKAMEK Service AS og overtar også her all virksomhet. Selskapet skifter navn til Frydenbø Marine AS.

Gjennom sitt felleseide selskap Frydenborg AS er Frydenbø Eiendom AS og Nallow AS i januar 2012 blitt 100 % eier av Frydenborg Eiendom Holding AS. Selskapet var tidligere eid 70% av NLI Eiendomsinvest AS, og 15% hver av Frydenbø Eiendom AS og Nallow AS. Med dette kjøpet styrkes Frydenbøs posisjon innen utleie av næringseiendom i Bergen.

I august 2012 fusjoneres Frydenbø Båtsenter Leangbukta med Frydenbø Båtsenter i Bergen. All virksomhet overføres til båtsenteret i Dolviken utenfor Bergen.Frydenbø - Historien

 
Samme måned kjøper Frydenbø Eiendom AS, Berland lnvest AS og Nallow AS, alle fra Bergen, samtlige aksjer i Dr. Holms Hotel AS på Geilo fra Fische ASA.  Kjøpet omfatter også Timrehaugveien 2 AS, hvor eiendommene ligger. Kjøpet er en eiendomsinvestering og er foretatt gjennom selskapet Holms Utvikling AS. Navnet forteller også noe om intensjonen for selskapet; å ta vare på og utvikle hotellet og områdene rundt videre.

Foto: Terje Bjørnsen


I forbindelse med overtakelse av Dr. Holms Hotell overtar Frydenbø AS alle aksjene i Fische Marine AS fra Fische ASA. Frydenbø Eiendom AS overtar den tilhørende eiendommen på Hurum, Verpenveien 30 AS. Fische Marine har importen av båtmotormerket Evinrude i Norge, Sverige og Finland.


Som et ledd i Frydenbøs satsning på bil i Sogn og Fjordane har Frydenbø AS siden 2010 vært deleier i Opus AS og fra 30.november 2012 kjøper selskapet seg opp som hovedaksjonær i Opel, Suzuki og Isuzu forhandleren. Selskapet får navnet Frydenbø Opus AS.

Frydenbø  AS satser videre og kjøper opp Volvo-forhandleren Bilforum Sør AS i Kristiansand den 30. april 2013. Selskapet får navnet Frydenbø Bilsenter Sør AS. Bilforum Sør var tidligere en del av Bil i Sør AS. Konsernet styrker med dette oppkjøpet sin posisjon som en av landets mestselgende Volvo-forhandlere, og markedsområdet utvides til også å omfatte Sørlandet.

Oktober 2014 tar Frydenbø en strategisk beslutning om å fokusere på distribusjon av Evinrude, som gjøres gjennom selskapet Frydenbø Marine AS, og jobber aktivt med å utvikle nye forhandlere i hele Skandinavia. Som et ledd i å rendyrke denne strategien gjennomføres en styrt avvikling av driften i Frydenbø Båtsenter AS som har vært forhandler av Evinrude i Bergens regionen.

Frydenbø utvider sin representasjon på Sørlandet og kjøper Mandal Bilservice i juni 2015. Selskapet som bl.a. er Renault forhandler har i mange år vært et servicepunkt for Volvo samt distribuert nye biler gjennom Frydenbø. Ved juletider 2015 fusjoners selskapet med Frydenbø Bilsenter Sør.

Frydenbø - HistorienDen internasjonale krisen og nedgangstidene for offshorenæringen gir ringvirkninger til stadig flere selskaper. Daglig leser man i mediene om bedrifter som har fått ordrestans og varsler om permitteringer. Også Frydenbø Industri blir påvirket av tøffere tider. Tatt i betraktning sammenslåingen av selskapene og stor satsingen på Hanøytangen, som sto ferdig juni 2015, kom krisen meget ubeleilig. Alle avdelinger blir berørt, men den største utfordringen er likevel i Frydenbø Industri Bergen, hvor alt var lagt til rette for økt kapasitet og oppdragsmengde. Samtidig vedtas ny driftsmodell for Frydenbø SCHOTTEL Nordic. Frydenbø selger ut aksjer og tyske SCHOTTEL tar selv seg av alt ny-salg til de nordiske landene, mens Frydenbø SCHOTTEL Nordic håndtere all SCHOTTEL service og reparasjon.  

Oktober 2015 omorganiseres divisjonsstrukturen i Frydenbø Group. Divisjonen Bil & Marine har hatt en betydelig vekst de siste 6 årene, og for å sikre en fortsatt lønnsom utvikling vedtas en ny divisjonsstruktur hvor Marine skilles ut som egen forretningsenhet. Frydenbø AS selger sin eierpost på 49% i Kjargh AS (Maritim) og Frydenbø Milpro AS etableres som eget selskap (agentur for Zodiac Milpro).  På denne måten blir Frydenbø Marine 100 % rendyrket på salg og distribusjon av båt/motor. 

For å sikre størst mulig synergier, kostnadseffektivitet, samt god og stabil drift, etableres i desember 2015 Frydenbø Shared Services AS. Her blir konsernets økonomitjeneste og øvrige stab og støttefunksjoner (IKT, Kommunikasjon/Marked, Innkjøp og HR) samlet. Samtidig selger Frydenborg Eiendom AS eiendommen på Skedsmo.

I 2018 solgte Frydenbø sin eierandel i SCHOTTEL Nordic, men har fortsatt en eierandel i SCHOTTEL Gmbh.

2019 Konsernendring, strategisk retning og oppkjøp

I 2019 inngås det avtale om oppkjøp av Nordkapp Boats. Frydenbø Marine Equipment, kommersielt omtalt som Frydenbø Marine, blir med dette et enda viktigere satsningsområde i Frydenbø. Med oppkjøpet av Nordkapp Boats, blir Frydenbø nå også båtprodusent gjennom fabrikken Mirage i Polen. Tor Christian Bringedal går inn som ny konserndirektør i Frydenbø Marine.

Konsernendringer i Frydenbø Group mars 2019; Knut Herman Gjøvaag går inn som daglig leder i Frydenbø AS, hvor strategiske funksjoner som finans, marked/kommunikasjon, HR, IT og innkjøp ligger. Frydenbø NXT etableres som den femte forretningsenheten i Frydenbø Group. Felles fokusområder i ny strategi for Frydenbø Group: KUNDEREISE, TEAM, LØNNSOMHET og BÆREKRAFT