Selskapoversikt
HjemNyheter › Aktuelt ›
 

Schottel og Ulstein med nytt samarbeid

Optimaliserer skipsoperasjoner med digitale tjenester: ULSTEIN og SCHOTTEL ønsker å samarbeide for å kunne ta nye steg innen automatisering og digitalisering av marine operasjoner.

ULSTEIN og SCHOTTEL kunngjør i dag at de vil begynne å samarbeide for å ta neste skritt i automatisering og digitalisering innen marine operasjoner. Det tidligere ULSTEIN-datterselskapet Ulstein Blue CTRL vil fortsette som et selvstendig selskap under navnet Blue CTRL. Ulstein og SCHOTTEL vil eie 50 prosent hver av aksjene i selskapet. >Leveranser fra selskapet vil være basert på den unike X-CONNECT®-plattformen.

ULSTEIN har utviklet X-CONNECT®-plattformen for fremtidig marinautomatisering siden 2011. SCHOTTEL har lange tradisjoner for å utvikle styrings- og automasjonssystemer med hensyn til et bredt spekter av skipfremdriftssystemer.

X-CONNECT® er en universell digital plattform for marin automatisering, kontroll og overvåking. All funksjonalitet i systemet er forhåndsdefinert og konfigurerbar som støtter Tore Ulstein Deputy CEO in Ulstein Grouparbeidsfilosofien; konfigurere, plugge og spille. I tillegg til systemer for nybyggingsprosjekter, vil det nye samarbeidet også tilby systemer som er egnet for fartøysoppgraderinger.

- Det er mange likheter mellom selskapene våre, og vi er begge privateide. Dette gir mulighet til å jobbe langsiktig med å utvikle nye forretningskonsept. Produktene våre utfyller hverandre godt, seier Tore Ulstein, visekonsernsjef i Ulstein Group. Han fortsetter: - Sett fra designerens perspektiv tror vi at en nærmere integrering mellom utviklingen av den marine plattformen og fremdriftssystemet vil gi langt bedre fartøysoperasjoner. Dersom vi kan strømlinjeforme mer data mellom de ulike systemene om bord, kan vi optimalisere den dynamiske posisjoneringen og driften av skipet. Dette vil føre til redusert drivstofforbruk, reduserte utslipp og derav grønnere operasjoner. SCHOTTEL har tidligere levert svært mange fremdriftsstyringssystem til skipsbroer. Fremdriftskontroll, og utvikling av nye løsninger for støttesystem og posisjonering, har alltid vært et strategisk fokus for SCHOTTEL.

Stefan Kaul President Industrial Operations & CEO in SCHOTTEL

- Vi ser frem til dette samarbeidet i Blue CTRL og å starte felles utvikling av smarte system for marin automasjon og digitalisering. Systemene som Blue CTRL leverer vil gjøre det mulig for oss å tilby kundene smartere og integrert styring av både nybygg og eksisterende skip. I tillegg er det et solid system for hybride og elektriske løsninger. Partnerskap er viktig i dagens marked. Gjennom Blue CTRL skal vi ha fokus på utvikling av automasjon og digitale tjenester. Vi skal fortsette med å gi kundene våre innovativ og global propulsjonsekspertise, sier Stefan Kaul, direktør for industrielle operasjoner og konsernsjef i SCHOTTEL.

X-CONNECT®-plattformen ligger i bunnen for en rekke ulike produkt; Alarm- og overvåkningssystem, integrert automasjonssystem (IAS), energistyring, kraftstyringssystem og skytjenesten BLUE BOX ™.

SCHOTTEL-konsernet, med hovedkontor i Spay i Tyskland er en av verdens ledende produsenter av fremdrifts- og styringssystem for skip og offshore-applikasjoner. Selskapet ble grunnlagt i 1921 og har i snart 70 år utviklet og produsert fremdrifts- og styresystem for fartøy av alle typer og størrelser. Selskapet har rundt 100 salgs- og servicelokasjoner over hele verden - for å være tett på kundene. ULSTEIN er et familieeid selskap med aktivitet i fem land, og med hovedkontor i Ulsteinvik. ULSTEIN leverer produkt og tjenester innen skipsdesign, skipsbygging og utstyrspakker til det internasjonale markedet. Siden 1917 har Ulstein Verft bygd mer enn 300 skip, og mer enn 100 skipsdesign med X-BOW® har blitt levert fra Ulstein Design & Solutions. ULSTEINs visjon er å skape morgendagens løsninger for bærekraftige marine operasjoner.


Knut Herman Gjøvaag

Frydenbø eier 15,24% av SCHOTTEL Industries GmbH, som er eier av SCHOTTEL GmbH. Knut Herman Gjøvaag er styreleder i begge selskapene.