Selskapoversikt
HjemNyheter › Aktuelt ›
 

Frydenbø blir majoritetseier i Nordkapp Boats

Nordkapp Evinrude Frydenbø

Frydenbø Marine og Nordkapp Boats har siden 2001 hatt et fruktbart samarbeid knyttet til produksjon og distribusjon av båt og motor i Skandinavia. De styrker nå dette samarbeidet ytterligere og rigger seg for nye milepæler ved at Frydenbø går inn på eiersiden i Nordkapp.

«Vi satser nå utenfor Skandinavia. Dette oppkjøpet vil gi betydelige synergier samt et solid grunnlag for å skape en enda sterkere og synlig aktør i bransjen. Vi har gjennom de siste årene hatt strategiske samtaler med Nordkapp om hvordan vi kan løfte hverandre ytterligere i fremtiden. Det var således et naturlig neste steg å gå inn i eiersiden hos Nordkapp, og en ønsket utvikling for begge parter», sier Tor Christian Bringedal, konsernsjef i Frydenbø Group.

Kjøpet inkluderer fabrikken Mirage i Polen, hvor Nordkapp og Sting båtene produseres. Med sine 250 ansatte er de en av de ledende båtprodusentene i Polen.

Selskapene hadde samlet en omsetning på ca. 500 millioner i 2018. Frydenbø vil sitte med majoritetsandel av aksjene i Nordkapp Boats AS etter oppkjøpet. Ronny Antonsen vil eie øvrig aksjeandel gjennom selskapet Nordkapp Invest AS.

«Vi har takket være gode relasjoner i markedet og solid produktutvikling hatt en betydelig vekst de siste årene. Vi har fortsatt ambisjoner og planer for nye båtmodeller og har derfor evaluert ulike fremtidsscenario som kan ta Nordkapp Boats AS videre. Etter flere år i tett samarbeid med Frydenbø, føler vi oss sikre på at de vil gi Nordkapp det ønskede løftet vi trenger for å styrke posisjonen i fremtiden», sier Ronny Antonsen.

«Nordkapp Boats AS er både kulturelt og forretningsmessig en god match med Frydenbø, noe som har skapt gjensidig suksess for våre merkevarer over mange år. Nordkapp har vært markedsledende gjennom sin utvikling og design av nye båtmodeller, og vi er svært glad for å ha med oss dagens hovedaksjonær, Ronny Antonsen, og de dyktige medarbeiderne i Nordkapp i vår videre satsning.» tilføyer Bringedal.

Frydenbø og Nordkapp ser store synergier og muligheter i et styrket samarbeid og felles eierskap, og har i fellesskap ambisjoner om å utvide salgs- og distribusjonsvirksomheten av sine merkevarer utover Skandinavia gjennom eksisterende og nye samarbeidspartnere.

«Frydenbø har lang erfaring innen den internasjonale maritime bransjen. Ambisjonen er å styrke vår posisjon med Evinrude, Nordkapp og Sting i Skandinavia, og investere i en videreutvikling av vår marine virksomhet både nasjonalt og internasjonalt.», sier Bringedal.

Endelig gjennomføring av oppkjøpet forventes i løpet av 1. kvartal 2019.

Nordkapp Boats AS ble stiftet i 1966 i Sarpsborg, og har hatt en sentral posisjon i det skandinaviske markedet helt siden starten. Selskapet er også i dag lokalisert i Sarpsborg, har 9 ansatte og en omsetning på ca. 125 mill. i 2018. Nordkapp-båtene er en av markedslederne i Norden og tilbyr et bredt spekter av utstyr og fasiliteter. Nordkapp og Sting bygges ved samme fabrikk, Mirage Boats i Polen. Administrerende direktør og medeier er Hans Petter Slang mens styreleder er hovedaksjonær, Ronny Antonsen.

Frydenbø® AS er et familieeidkonsern med hovedkontoret på Damsgård i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen sine forretningsområder; Bil/mobilitet, Maritim Industri, Eiendom og Marine. Frydenbø Group har 550 ansatte og omsatte i 2018 for 2,9 mrd. kr. I 2012 overtok Frydenbø alle aksjene i Fische Marine fra Fische ASA. Fra Sætre/Verpen distribuerer Frydenbø Marine varemerkene Evinrude, Sting og Zodiac til et velutbygd forhandlernett i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Siden overtagelsen i 2012 har man doblet omsetningen i Frydenbø Marine til 360 mill. Frydenbø distribuerte 3200 Evinrude-motorer i 2018 og kan vise til en markedsandel på 17,5% i Norge, 12,7% i Sverige og 4,5% i både Danmark og Finland for motorer over 20hk.  Selskapet Frydenbø Milpro ble etablert som eget selskap i 2015 og fokuserer på profesjonelle oppblåsbare båter både for sivil og militær bruk.