Selskapoversikt
HjemNyheter › Aktuelt ›
 

Utbygging for Frydenbø Industri i Ålesund

Ny båthall, utvidet krankapasitet og effektiv løsning for båtopptak. 

-Behovet i markedet er der og det er derfor naturlig for Frydenbø Industri å rigge for vekst. Vi opplever økende etterspørsel og i den forbindelse investerer vi i ny og moderne skipsservice båthall på 900 kvm og krankapasitet på opptil 200 tonn. Med det nye anlegget vil kundene oppleve en betydelig lavere kostnad gjennom effektiv logistikk og kortere oppholdstid på verftet. Hovedfokuset er rettet mot mindre fartøy opp til 200 tonn og inntil 40 meter, sier administrerende direktør i Frydenbø Industri Terje Vedeler.

Johanna Wreime skal lede satsningen i Ålesund

-Vi har lagt bak oss noen år med overkapasitet og ser nå at trenden snur. Med denne solide investeringen i Skarbøvik vil Frydenbø Industri Ålesund møte fremtidig etterspørsel fra nye og eksisterende kunder i regionen, sier daglig leder Johanna Wreime som kommentar til utbyggingsplanene. I sommer annonserte Frydenbø at Wreime ble ansatt som ny daglig leder i Frydenbø Industri Ålesund, som et ledd av Frydenbøs vekststrategi i regionen. Wreime kom til Frydenbø fra Rolls Royce.

Om selskapene:

Frydenbø® Group AS er et familieeid konsern som består av fire divisjoner; Bil, Marine, Eiendom og Maritim Industri. Gruppen sysselsetter 500 ansatte, og samlet omsetning var omlag NOK 2,7 mrd. i 2017.         

Frydenbø Industri er en av Frydenbø Groups fire divisjoner og har siden starten i 1916 levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Lokasjoner i Oslo, Bergen, Ålesund, Øksfjord og Havøysund. Frydenbø Industris kjernevirksomhet er service og vedlikehold, samt leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet. Selskapet har hatt god vekst de siste årene.

Skarbøvik Enterprises AS

Det er med stor glede å konstatere at Frydenbø Industri satser entusiastisk på å videreutvikle vårt tidligere SKAMEK-verksted i Skarbøvik, og at dette bidrar til å generere desto flere langsiktige trygge industriarbeidsplasser i Norges maritime hovedstad Ålesund, forteller daglig leder Stig Drønnen i eiendomsutviklings-selskapet Skarbøvik Enterprises AS.