Selskapoversikt
HjemSpesialsiderSystemsider › Sponsorskjema ›
 

Sponsorskjema

Søknadene må inneholde informasjon om hva pengene skal brukes til, tidspunkt for gjennomføring av aktivitet som det søkes støtte til, og en god begrunnelse for hvorfor nettopp din organisasjon skal støttes av vår bedrift.
Personlig informasjon som sendes inn i forbindelse med søknaden, blir kun brukt i forbindelse med vurderings av og svar på søknaden.

Felter merket med * må fylles ut.

Hjelp til utfylling

  • Felter merket med * må fylles ut, dvs kontaktperson, epost, kategori, geografisk område og søknadsbeskrivelse.
  • Fyll ut hvem søknaden gjelder for i Lag/Firmanavn-feltet.
  • Hvis det er usikkert hvilken kategori man skal velge, velges "Annet".
  • Velg det aktuelle geografisk området som er nærmest, enten deg som kontaktperson eller det firma/lag du søker midler til.
  • Skriv inn informasjon om hva du søker midler til og hvorfor, i Søknadsbeskrivelse-feltet.
  • Du kan også legge ved fil hvis dette er aktuelt i Vedlegg-feltet ved å trykke på Browse-knappen og finne fram til ønsket fil.