Artikler

Les mer om våre ansatte, forretningsområder, samarbeidspartnere og bedriftsnyheter.
Pil Se alle artikler

Nytt delkonsern - Frydenbø Global

Eier og styreleder i Frydenbø Group Knut Herman Gjøvaag sammen med CEO Åsmund Bjørndal Heen.

PRESSEMELDING BERGEN 4. NOVEMBER 2022

Frydenbø Group har internasjonale ambisjoner og skiller derfor ut de internasjonale industri-investeringene i et sjette delkonsern, Frydenbø Global. Knut Herman Gjøvaag har siden investeringen i tyske SCHOTTEL i 2007 jobbet med strategisk utvikling av selskapet, som er blitt den største frittstående propellfabrikken i Europa. Selskapet har i disse årene også bygget opp et verdensomspennende, egeneiet salgs- og servicenettverk.

Bilde: Åsmund Bjørndal Heen, konsernsjef i Frydenbø Group, og Knut Herman Gjøvaag, eier og styreleder i Frydenbø Group. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

 

Internasjonale ambisjoner

Frydenbø har de siste tre årene dyrket utviklingen av fem autonome delkonsern i Frydenbø Group; Frydenbø Industri, Frydenbø Bil, Frydenbø Marine, Frydenbø Eiendom og Frydenbø NXT. I november 2022 etableres det sjette konsernet, Frydenbø Global, som blir base for de internasjonale investeringene gjennom SCHOTTEL, med samme lokasjon som hovedkontoret i Spay am Rhein. Det vil også være rom for nye investeringer og forretningsområder i tilknytning til dette.

 

Investeringen i SCHOTTEL går tilbake til 2007. Selskapet var den gang en ren propellprodusent, men har de siste årene gått gjennom en transformasjon og skapt mer bredde i forretningsområdene. SCHOTTEL har på samme måte som Frydenbø, diversifisert virksomheten til nye områder, innen elektro, gir bokser, tidevann og prosjekter knyttet til havvind, hvor siste tilskudd er Aquos, som leverer utstyr til blant annet forankring av havvind møller. Selskapet kjøpte i mai også det tyrkiske systemintegratorselskapet Elkon, med hovedsete i Istanbul, hvor vi nå kan ta en enda større del av verdiskapningen i leveransene.

 

Knut Herman Gjøvaag har vært Frydenbøs hovedrepresentant inn i de internasjonale samarbeidene. Han har vært tett på utviklingen de siste femten årene, som aktiv strategisk eier og styreleder i SCHOTTEL Maritime Group og nestleder i morselskapet SCHOTTEL Industries GmbH. Det er derfor naturlig at han tar ansvaret for den nye internasjonale satsingen.

 

- Det har vært en utrolig spennende reise å være med på, spesielt knyttet til utvikling av salgs- og servicenettverk over hele verden, og ikke minst realiseringen av «state of the art»-fabrikken som ble åpnet i Dörth i 2015, sier Knut Herman Gjøvaag.

 

Samlet utbytte fra investeringen i SCHOTTEL har over disse 15 årene bidratt med betydelige beløp til videreutvikling av Frydenbø sine nye virksomheter i Norge.

 

En epoke er over

Etter gjennomført generasjonsskifte i Frydenbø Holding AS i 1993, overtok Knut Herman Gjøvaag som daglig leder. Etter et avbrekk som arbeidende styreleder i fem år, gikk han inn igjen som konsernsjef i Frydenbø Group i 2019. De siste årene har vært preget av Covid og internasjonal uro, samtidig som strategi og fokusområder har blitt tydeliggjort. Den økonomiske utviklingen i konsernet har i denne perioden også vært svært positiv.

 

- Jeg er stolt av det vi har fått til i Frydenbø Group! Det har vært krevende, men godt å være så tett på driften de siste årene. Jeg har likevel hatt et ønske om å få kapasitet til å løfte blikket enda mer og innta en tydeligere eierrolle. Vi har bygget en svært kompetent konsernledergruppe, som sammen med hele Team Frydenbø vil være med å løfte og videreutvikle Frydenbø både i Norge og verden for øvrig, så tiden var nå inne for å ta neste steg.

Vår misjon, «Verdiskapning gjennom generasjoner med hovedsete i Bergen» ligger fortsatt fast.

Vi har den siste tiden hatt et stort fokus på bærekraftige fremdriftsløsninger i industrivirksomheten, og innen bil- og båt bransjen. Jeg ønsker nå å være en katalysator for videre utvikling og søken etter gode partnerskap for reisen videre, sier Gjøvaag.

 

Åsmund Bjørndal Heen ble ansatt som CFO i Frydenbø Group i 2018, og tok i oktober 2022 over som konsernsjef etter Knut Herman Gjøvaag. Knut Herman Gjøvaag blir styreleder.

 

- SCHOTTEL har tidligere vært en del av industrikonsernet og kanskje ikke fått den oppmerksomheten det fortjener, med tanke på hvilke muligheter som ligger der. Knut Herman har balansert dette på en god måte, men med den nye organiseringen vil vi få utnyttet Knut Hermans styrke knyttet til utvikling og kommersialisering enda bedre, sier Åsmund Bjørndal Heen.

 

Det tas ikke ut noen verdier fra Norge med omorganiseringen. Det vil være verdiene som ligger i selskapet i Tyskland som skal videreutvikles, samtidig som det også vil være rom for utbytte til Frydenbø Group når resultatene tilsier det.

 

Knut Herman Gjøvaag vil ivareta eierskapet gjennom rollen som styreleder i Frydenbø Group og gjennom styreverv i alle underkonsernene.

 

 

Selskapsstruktur for Frydenbøs sjette delkonsern, Frydenbø Global. Illustrasjon: Selskapsstruktur for Frydenbø Global GmbH.  

 

Knut Herman Gjøvaag flytter

For å kunne ivareta eierskapet av den internasjonale virksomheten Frydenbø Global GmbH, flytter Knut Herman Gjøvaag og konen Lisbeth Hammer Gjøvaag til Sveits.

 

- Jeg har hatt et ønske om å komme tettere på den internasjonale virksomheten vår. Når brikkene organisasjonsmessig nå falt på plass ved at Åsmund tar over, kunne vi sette til livs planene vi har gått svanger med. Vi vil bosette oss midt i Europa med kort vei til virksomhetene våre i Tyskland og til andre samarbeidspartnere Frydenbø Industri allerede har i Belgia, Italia, Holland m.fl., sier Gjøvaag.

 

 

 

OM SELSKAPET:
Frydenbø® Group er et familieeid konsern som består av seks virksomhetsområder; Bil, Marine, Eiendom, Industri, Global og NXT. Konsernet sysselsetter ca. 900 ansatte og har sitt hovedkontor på Damsgård i Bergen. Omsetning i 2021 var NOK 3,5 mrd.

 

For spørsmål knyttet til informasjonen, ta kontakt med Silje Ulla-Zahl på mail suz@frydenbo.no.

 

 

fotograf Trude Brun Wilhelmsen-4173_pp

Silje Ulla-Zahl

Markeds- og kommunikasjonsdirektør

Frydenbø Group AS

suz@frydenbo.no