Selskapoversikt
HjemOm Frydenbø Group › Sponsorvirksomhet ›
 

Sponsorvirksomhet

Frydenbøs kjerneverdier, entusiastisk, ærlig og ansvarlig, skal synliggjøres i vårt virke, og ikke minst i forhold til vårt samfunnsengasjement. Med langsiktige avtaler ønsker Frydenbø å være en aktiv og lojal støttespiller innen idrett, lokalt næringsliv og Frydenbøtribunenveldedige organisasjoner. Vi ønsker langsiktige avtaler for å få best mulig effekt av de investeringer som blir lagt ned i tid og penger i sponsorobjektet. Gjennom samarbeidsavtalene styrker vi våre partnere og oss selv, noe som gir gjensidig motivasjon og entusiasme.

Ved hjelp av sponsorprosjektene ønsker vi å bygge en felles eierskapsfølelse, både internt i gruppen og i hvert selskap, samt bygge en felles merkevareplattform ut i markedet. Ansatte skal kunne assosiere seg med, og om ønskelig, også kunne delta aktivt mot de sponsoraktivitetene som vi deltar i.

Sponsorvirksomheten fungerer altså som et viktig kommersielt virkemiddel for å fremme Frydenbøs kjerneverdier, og vi har i hovedsak fire hovedmål med sponsoratene:

Hvem sponser vi? Tertnes Alpin

Våre samarbeidsavtaler er i hovedsak basert på langsiktige avtaler innen idrett, lokalt næringsliv og veldedige organisasjoner. Siden 2004 har Frydenbø sponset flere aktører; Sportsklubben Brann, Team Academy, Askøy Seilforening, Dagens Næringsliv Seilcup Bergen, Varg Veum filmene, Bergensbanen 4timer, Bergen Næringsråd, Hundvåkøy Idrettslag, Tertnes Alpin, Fana Alpin, Maria Therese Tviberg, Norges Toppidretts Gymnas, Norges Skiforbund Alpint og Sogndal Fotball. Vi har også vært med å bidra til at Eidsvåg IL i Bergen har fått kunstgressdekke på sin gamle grusbane. I tillegg har vi støttet en rekke veldedige organisasjoner/arrangører som TV-aksjonen, Norges Røde Kors, Bellona, Redningsselskapet, SOS-Barnebyer, Amnesty International Norge, Kirkens Bymisjon, Natteravnene, Landsforbundet mot stoffmisbruk, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehelse, CISV Internasjonal barneleir og ulike lokale idrettslag på både Øst- og Vestlandet.

Alle henvendelser om støtte må gjøres skriftlig, via skjemaet under

Søknadene må inneholde informasjon om hva pengene skal brukes til, tidspunkt for gjennomføring av aktivitet som det søkes støtte til, og en god begrunnelse for hvorfor nettopp din organisasjon skal støttes av vår bedrift.
Personlig informasjon som sendes inn i forbindelse med søknaden, blir kun brukt i forbindelse med vurderings av og svar på søknaden.

Felter merket med * må fylles ut.

Hjelp til utfylling

  • Felter merket med * må fylles ut, dvs kontaktperson, epost, kategori, geografisk område og søknadsbeskrivelse.
  • Fyll ut hvem søknaden gjelder for i Lag/Firmanavn-feltet.
  • Hvis det er usikkert hvilken kategori man skal velge, velges "Annet".
  • Velg det aktuelle geografisk området som er nærmest, enten deg som kontaktperson eller det firma/lag du søker midler til.
  • Skriv inn informasjon om hva du søker midler til og hvorfor, i Søknadsbeskrivelse-feltet.
  • Du kan også legge ved fil hvis dette er aktuelt i Vedlegg-feltet ved å trykke på Browse-knappen og finne fram til ønsket fil.

Linker til våre største samarbeidspartnere: