Selskapoversikt
HjemNyheter › Pressemeldinger ›
 

Dr. Holms Hotel - endring i eierforhold

Frydenbø Eiendom AS har overtatt aksjene fra Nallow AS og Berland Invest AS i Holms Utvikling AS, som også er eier av Dr. Holms Hotel AS og Timrehaugveien 2 AS, hvor eiendommene ligger. De to postene, på tilsammen 50 %, er solgt videre fra Frydenbø Eiendom AS til Bergen Hotell Gruppen AS, som nå eier Dr. Holms 50/50.

Frydenbø er et familieeid konsern som ble stiftet i Bergen i 1916. Gruppen har i dag ca. 480 medarbeidere som jobber innenfor de 4 konsernene Frydenbø Bil AS, Frydenbø Eiendom AS, Frydenbø Industri AS og Frydenbø Marine AS. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på NOK 2,1 mrd.

Bergen Hotell Gruppen AS er eiet at Erling Falch Monsen med familie. Selskapet har over mange år bygget opp en rekke hoteller i Bergen. I 2014 valgte selskapet å selge driften til Scandic, men sitter igjen med hotell eiendommene til Neptun, Bergen Hotell m.fl.  

 

I slutten av 2016 ble 24 selveiende leiligheter ferdigstilt i tilknytning til hotellet – dette var det første prosjekt i den plan som ble lagt ved Frydenbø’s inntreden på Dr. Holms for 5 år siden. Alle leilighetene er solgt og det iverksettes i disse dager planer for 2 nye prosjekter i tilknytning til hotellet. Det har i de siste årene også blitt gjennomført renovering- og oppgradering av hotellet og dette arbeidet vil bli ytterligere forsterket fremover.

 

Økonomiske hovedtall for konsernet Holms Utvikling AS (tNOK):

           

 

2016

2015

Omsetning

193 326

65 170

Driftsresultat   (EBIT)

38 452

-1 398

Resultat   før skatt (EBT)

30 946

-9 214

 

 

 

For ytterligere informasjon kontakt;

Erling Falch Monsen, erling@bergenhotelgruppen.no mobil 92205633 eller

Knut Herman Gjøvaag, khg@frydenbo.no mobil 98260290

 

 

 

Bergen/Geilo, den 30. august 2017